Testování na jezu Přerov. Porovnání protipovodňového hrazení.

Dne 24.7.2012 se během týden trvajícího každoročního cyklu vypuštění nadjezí jezu Přerov, tzv. „srážky“, uskutečnil srovnávací test moderních systémů provizorních protipovodňových opatření (dále jen PRPO) s klasickou, léty ověřenou a doposud absolutně nejčastěji používanou metodou PRPO – pytli s pískem, neboli  „pytlováním“. Hlavním smyslem tohoto testování bylo zjistit, zda jsou moderní PRPO schopna v plném rozsahu nahradit pytlování a zda je jejich relativně vysoká pořizovací cena dostatečně kompenzována jejich efektivitou, která se projeví jak při samotném budování těchto bariér, tak při jejich opakovaném použití.

další

Doplňkové parametry v nichž lze dále moderní systémy PRPO srovnat s pytli s pískem:

tab

WATERGATE VOP AQUA BARRIER  PYTLE S PÍSKEM

K vyhotovení časového snímku se přihlásili dodavatelé systémů WATERGATE a VOP a dále krizový štáb města Olomouce se systémem AQUA BARRIER (ve verzi PALLET BARRIER), který má ve svém vlastnictví.  Tyto systémy svým konstrukčním provedením pokryly pouze část širokého spektra v současnosti vyráběných a používaných typů PRPO, i přesto byly výsledky jejich časových snímků v porovnání s pytlováním vypovídající. 

další

Parametry hrazení a jejich srovníní s pytlováním

tab

Popis na místě zaznamenaných parametrů:

1. DOPRAVA 

Kritérium transportních nároků PRPO, které má zásadní vliv na operativnost jeho nasazení a to jak z hlediska času, tak z hlediska terénní průchodnosti transportního vozidla. Škála vozidel byla kompletní, od jednoho osobního vozidla, přes různé kombinace vozidlo-přívěs, až po dvě vozidla nákladní.

2. POČET OSOB

Počet osob provádějící montáž byl plně v kompetenci jednotlivých dodavatelů. Jedinou podmínkou bylo, že se tento počet nesměl po celou dobu montáže a demontáže měnit. Nejnižší zaznamenaný počet osob při montáži byl 5, nejvyšší 30.

3. POČET KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ

Čím více je potřebných konstrukčních prvků, tím citlivější je konstrukce PRPO vůči negativním důsledkům lidského faktoru (nedodržení montážního postupu, zapomenutí některých prvků ve skladu, v jiném vozidle atd.) a tím méně se hodí pro operativní použití laickou veřejností. Minimální počet prvků při montáži byl 2 maximální 7.

4. ČASOVÁ NÁROČNOST VÝSTAVBY PRPO

Zaznamenaný celkový čas výstavby PRPO se skládal ze dvou položek, přípravy (na břehu) a montáže (v toku). Ne u všech systémů byla příprava na břehu zapotřebí. V takovém případě se čas přípravy a montáže sčítal.

5. a) PŘÍPRAVA NA BŘEHU

Vybalení všech konstrukčních prvků z vozidla, hrubé sestavení dílců před jejich přenesením do toku atd. U těch systémů, které přípravu na břehu využily se tato doba pohybovala v rozmezí od 3 do 11 minut.

6. b) MONTÁŽ V TOKU

Čas montáže v toku ze počítal od okamžiku vnesení prvního dílu PRPO do vody až do doby ukončení všech prací, a odstoupení osob provádějících montáž od PRPO.

7. ČASOVÁ NÁROČNOST DEMONTÁŽE PRPO

Celkový čas od zahájení demontáže PRPO po naložení jeho posledního kusu na vozidlo.

Odvozené veličiny - porovnání efektivity daného systému  PRPO s pytlováním:

Odvozené veličiny (člověkominuty a člověkometry), jimiž byla rámcově porovnána efektivita daného systému PRPO jsou již ze svého principu zatíženy chybou, která spočívá v úvaze jediné teoretické osoby (neunavitelné a nadlidsky silné), která je schopna pracovat od počátku přípravných prací až do konečného okamžiku montáže PRPO konstantní (rozuměj maximální) rychlostí, což v reálu není možné. Poznámka: Ani ten nejlehčí presentovaný moderní systém PRPO by nebylo ve výše uvedených podmínkách reálné zbudovat za přítomnosti méně než dvou osob.   Ačkoliv tedy mají tyto odvozené veličiny pouze orientační charakter, přesto jsou rozdíly výsledků mezi moderními systémy PRPO a pytlováním natolik veliké (lišící se o řád až dva řády), že si z nich lze odvodit rámcové závěry.

1. TEORETICKÝ ČAS

Čas za který by jedna teoretická osoba sama postavila hráz délky a výšky 1m. Konstantou je v tomto případě rozměr hráze. Výstupem jsou člověkominuty.

2. TEORETICKÁ DÉLKA

Délka hráze,  kterou by jedna teoretická osoba sama vybudovala za stejný čas jako 1m hráze stejné výšky z pytlů s pískem. Konstantou je v tomto případě čas. Výstupem jsou člověkometry.  V závislosti na proškolení a připravenosti posádek lze při příštím vyhodnocování obdržet odlišné výsledky.

další

Krizová protipovodňová linka

Nonstop tel. +420 724 237 552


Novinky

V úterý 17.9.2013 Kunovice - ukázka přehrazení toku Olšava + ukázka odklonění nežádoucí vody tekoucí po komunikaci (simulace nadměrné srážky nebo havárie). Pro bližší informace volejte 724 440 790.

Předání nové protipovodňové ochrany obci Nový Oldřichov zde

Testování na jezu Přerov - porovnání protipovodňového hrazení  více zde

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prezídium Hasičského a záchranného zboru vydalo souhlas s používáním protipovodňové bariéry WATER-GATE po celém Slovensku. Více zde

Nová videa protipovodňová bariéra WATER-GATE zde


Napsali o nás

Povodně 2013: Prima TV - zprávy 4.6.2013 v čase 33:00 zde

- Česká televize ČT24 - zpravodajství z regionů - zde (od 13:40)

- Finanční noviny - zde

- tv zpravodajství: první regionální internet. televize Velkého Meziříčí - zde

- týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO - zde

- deník Právo č.1 (příloha Dům a Bydlení) - zde

- EnviWeb zde

- www.tn.cz - zde

- Moderní obec 10-2012 - zde

více…RHINESTONE