Akce

Co jsme dělali, co pro Vás připravujeme:

Chcete abychom pro Vás zorganizovali ukázku protipovodňové ochrany? Máte zájem si vyzkoušet protipovodňové hrazení v praxi? Kontaktujte nás!

AKTUÁLNĚ:

Kunovice - ukázka přehrazení toku Olšava

03. 09. 2013

V úterý 17.9.2013 Kunovice - ukázka přehrazení toku Olšava + ukázka odklonění nežádoucí vody tekoucí po komunikaci (simulace nadměrné srážky nebo havárie). Pro bližší informace volejte 724 440 790.

Dovolte mi, abychom Vás pozvali na předváděcí akci Mobilních protipovodňových zábran. Už při povodni v roce 2010 se představitelé měst a obcí na toku řeky Olšavy bavili o tom, že by bylo vhodné zabývat se myšlenkou na nákup mobilních protipovodňových zábran, které by byly použitelné rychle a v místě akutní potřeby. Po zmapování možností, předvedení zábran českého výrobce Gumotex Břeclav a řadě praktických zkušeností a požadavků jsme jako další z možných variant vybrali protipovodňové zábrany vyráběné kanadským výrobcem. Jsou mobilní, velmi rychle použitelné s minimálním počtem osob obsluhy a nenáročné na manipulaci a uskladnění. Ve spolupráci s JPO II. města Kunovice jsme dohodli předváděcí akci těchto zábran, a to 17. září 2013 ve 13:00 hodin v Kunovicích., ul. Na Karmaku a posléze Na Řádku.

Naše pozvánka platí hlavně pro zástupce hasičů, protože oni jsou těmi, kteří v krizových situacích by zábrany instalovali. Svoji účast, příp. účast dalších Vašich spolupracovníků vč. hasičů z města, obce či úřadu, nahlaste, prosím, na mail helena.vajdikova@mesto-kunovice.cz do pátku 13. září 2013.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

… více

Povodně 2013

04. 07. 2013

Rodinny dům, který Water-Gate zachranil

water-gate Water-Gate
První pohled na Water-Gate moc neuklidnil Majitel domu už věří, že to funguje
Water-Gate Water-Gate
Co na to pytle s pískem? Prosakují, prosakují... Teď věří každý! 45cm vody držíme 2m od domu

… více

Předání nové protipovodňové ochrany obci Nový Oldřichov

02. 07. 2013

Nový Oldřichov

Předání nové protipovodňové ochrany obci Nový Oldřichov doprovázelo testování hrazení ve spolupráci s hasiči, kteří už mají dost neustálého pytlování. Hrazení při testování splnilo jejich očekávání a utvrdilo je v rozhodnutí pro moderní formu ochrany proti "zlobivé" vodě v jejich lokalitě.

water-gate water-gate water-gate water-gate water-gate water-gate

… více

Testování na jezu Přerov - porovnání protipovodňového hrazení

16. 03. 2013

V úterý 17.9.2013 Kunovice - ukázka přehrazení toku Olšava + ukázka odklonění nežádoucí vody tekoucí po komunikaci (simulace nadměrné srážky nebo havárie). Pro bližší informace volejte 724 440 790.

Předání nové protipovodňové ochrany obci Nový Oldřichov zde

Testování na jezu Přerov - porovnání protipovodňového hrazení  více zde

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prezídium Hasičského a záchranného zboru vydalo souhlas s používáním protipovodňové bariéry WATER-GATE po celém Slovensku. Více zde

Nová videa protipovodňová bariéra WATER-GATE zde

… více

Big-Bag-Harbeck - Čertovka, Malá Strana - Praha

30. 11. 2012

Použití naší mobilní protipovodňové ochrany z BIG-BAGU v Čertovce!

Instalace:

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Za týden...

foto foto foto foto

foto foto foto


… více

Prezentace na jezu Přerov

23. 07. 2012

Na základě dohody s provozem Přerov, HZS Olomouckého kraje a soukromými subjekty v úterý 24.7.2012 od 10:00 hod proběhla velmi očekávaná prezentace protipovodňové ochrany na jezu Přerov s názvem „Časový snímek budování provizorních PPO“.

Zpravodajství z prezentace:

 • Česká televize ČT24 - zpravodajství z regionů  zde (od 13:40)
 • Finanční noviny zde
 • Mediafax zde
 • Hranický deník zde

přerov přerov přerov 3

Při této akci, která využívá pravidelné srážky na jezu (20.-27.7.) bude postupně hrazeno pravé jezové pole šířky 16m a to vždy jednotlivým typem opatření. Během budování tohoto 16m dlouhého a min. 0,5m vysokého opatření bude evidováno několik kritérií:

 • a) celkový čas přípravy (na břehu) - od příjezdu vozidla na místo po první hradící prvek (část celku) ve vodě
 • b) celkový čas montáže (v toku) - od prvního prvku (části celku) ve vodě po zahrazení celého profilu
 • c) celkový čas demontáže - od zahájení demontáže po poslední prvek vyjmutý z vody a naložený na vozidlo.

Poznámka: Při těchto činnostech rozhodně nebude zapotřebí podávat sportovní výkony (běh s pytlem atd.) snahou této činnosti je zjistit reálné hodnoty. Týmy samozřejmě budou (na rozdíl od běžné situace) sehrané a vybavené – což bude do níže uvedených výstupů uvedeno a v závěrech zdůrazněno.

 • d) relativní (ideální) těsnost - opatření bude budováno na betonové ploše –  skutečná těsnost bude vždy záviset na druhu podkladu na němž je PRPPO budováno

Hlavním výstupem z těchto měření budou:

 • e) člověk hodiny - potřeba průměrného času a počtu osob na zbudování 1m hrazení  (proto bude po celou dobu přípravy, montáže a demontáže přítomen konstantní počet lidí).

Doplňkovými výstupy budou:

 • f) náklady na dopravu - typ vozidla, kterým byly hradící prvky v daném množství dopraveny na místo zásahu. Poznámka: Náklady na dopravu se odvíjejí od vzdálenosti místa zásahu od skladu vybavení.
 • g) následná činnost - následná časová a technická náročnost (vyprazdňování pytlů, oplach a sušení ostatních prvků, požadavky skladování prvků pro další použití) atd.

Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě dlouhodobě probíhá oprava mostní konstrukce železničního mostu (rozsáhlé zařízení staveniště) a současně bude na odběrném objektu v nadjezí probíhat tlakové čištění, bude na pravém břehu v těsné blízkosti jezu k dispozici pouze omezená plocha (cca na jedno nákladní vozidlo střední třídy – např. AVIA). Osobní vozidla pozorovatelů mohou být parkována na slepé panelové komunikaci na levém břehu – přechod na pravý břeh je zajištěn pěšky po lávce jezu – odkud bude i nejlepší sledování průběhu akce.

V zájmu hladkého průběhu akce prosím o dodržení těchto pravidel.

Na základě zkušeností s časovou náročností jednotlivých opatření předpokládáme následující pořadí akce:

 1. systém Watergate
 2. systém VOP
 3. pytle s pískem HZS

… více

Prezentace protipovodňové ochrany v Sokolově (Karlovy Vary)

23. 07. 2012

I v Sokolově se zalíbilo naše řešení proti povodním. Testování se školením HZS proběhlo nejdříve na soutoku řek Svatava a Ohře, poblíž místa, kde se pravidelně problémy s vodou objevují. Odpoledne jsme se přesunuli k testování v areálu místní HZS, kde jsme využili svahovitý terén pro ukázku hrazení (natažené v různých úhlech k proudu vody vypouštěné s nádrže hasičského auta). Na fotografiích je vidět výborná těsnost našeho hrazení i v této malé výšce vody. I zde si účastníci prezentace mohli hrazení detailně prohlédnout hrazení z blízka.
sokolov sokolov sokolov
sokolov sokolov sokolov
sokolov1

Vody nebojácní jedinci začali hrazení testovat sešlápnutím, ale i zde hrazení úspěšně odolalo a pokaždé se zvedlo adekvátně k výšce hladiny.

Prezentace účastníky zaujala hlavně jednoduchostí a rychlosti nasazení v dnešní době častých bleskových povodní.

Zajímala by vás prezentace přímo u Vás?
Rádi k Vám přijedeme a představíme tuto ochranu přímo v terému. Kontaktujte nás na tel. +420 724 237 552.
… více

Na řece Oslavě otestovali netradiční ochranu proti povodním

14. 06. 2012

Ve čtvrtek 14. června proběhl za splavem u bývalého lihovaru zajímavý test vodní hráze, která možná v budoucnu bude v Meziříčí chránit proti povodním. Více informací (článek, foto i video) zde

foto foto foto

foto foto foto

foto foto foto

foto foto foto

… více

Prezentace protipovodňové ochrany v Košicích (Slovensko)

13. 06. 2012

I naší sousedé na východní části Slovenska velmi ocenili mnohoúčelnost hrazení Water-Gate. Přehradili jsme místní vodní tok Olšava - úplné přehrazení, částečné přehrazení i malou „šlajsnu“ pro simulaci libovolného zakončení.
kosice kosice kosice
kosice kosice kosice
HZS nám zapůjčilo cisternu pro úkázku povrchového rozlití a jeho usměrnění. Z obrázků je patrné usměrnění tekoucí vody i v prudce nakloněném terénu. Úmyslně jsme použili hrazení WL- 0630 (9,1m dlouhé a 15cm vysoké), aby bylo dobře vidět jeho maximální naplnění jak kolmo k toku, tak i podélně. Bahno a nečistoty, které se k vodě připojili, jen utvrdili účastníky prezentace o schopnostech protipovodné ochrany Water-Gate obstát i v težkých podmínkách.
kosice kosice kosice kosice

kosice

← I takto může vypadat 70m protipovodnového hrazení o průměrné výšce 50cm. Postačí nám kufr automobilu Škoda Octavia nebo budeme schánět 5000ks pytlů, písek, lidi, čas a nervy....? Volba je na nás...

 

 … více

Prezentace protipovodňové ochrany v Lipníku nad Bečvou

12. 06. 2012

Pod záštitou Povodí Moravy s.p. jsme pořádali prezentaci našeho nejžádanějšího sortimentu pro odbornou veřejnost z Olomouckého a Moravskoslezkého kraje. Účast a zájem o danou problematiku v tomto kraji překvapil naše očekávání. Prezentace účastníky zaujala hlavně jednoduchostí a rychlosti nasazení zejména v dnešní době častých bleskových povodní.

lipnik lipnik lipnik

lipnik lipnik

Chcete abychom pro Vás zorganizovali ukázku protipovodňové ochrany? Máte zájem si vyzkoušet protipovodňové hrazení v praxi? Kontaktujte nás!

… více

Prezentace protipovodňové ochrany v Plzni

15. 05. 2012

Prezentace protipovodňové ochrany v Plzni.

Naší prezentace se zúčastnili členové krizového řízení, životního prostředí i vedení HZS se zásahovou jednotkou. S použitím Water-Gate si vyzkoušeli přehrazení vodního toku a tím tvorbu vodního rezervoáru. Dále simulaci úniku kapaliny při havárii a odklonění nežádoucí vody o 18m mimo původní cestu "uniklé" tekutiny. Po cestě voda smetla veškerý odpad (šterk, hlínu, odpadky) a varianta WL-0630 (15cm vysoká, napojená do délky 18m) bezproblému obstála.

waterpříprava

Další prezentovanou variantou bylo použití protipovodňové ochrany Big-Bag-Harbeck - používanou zejména pro potřebu zvednout hráz koryta řeky na nábřeží a na lokalitách, kde se předpokládá extrémně velká zátež ze strany velké vody a možná potřeba postupného navyšování hráze pro ochranu obyvatel města Plzně.

ochranaochrana2

ochranaochrana

… více

Ukázka protipovodňové ochrany

25. 04. 2012

Dne 21.4.2012 od 13:00 hod - v Krči u Protivína proběhla ukázka protipovodňové ochrany, které se zúčastnilo družstvo SDH Krč a odborná veřejnost. Prezentovali jsme protipovodňovou bariéru Water-Gate typ WL-2050 přímo v praxi na vodním toku. Akce se setkala s velmi velkým ohlasem především jako nástroj pro tvorbu vodního rezervoáru pro dostatečnou zásobu vody při hasičském zákroku.

fotofotofotofoto

video (připravuje se)

… více

Proběhlé akce:


Ukázkové demonstrace protipovodňového systému

01. 07. 2011

Prezentace protipovodňového systému v reálu na vodních tocích v Čechách a na Slovensku. V případě zájmu o účast nás kontaktujte, zašleme Vám pozvánku a podrobnější údaje.

akceakce


Prezentace protipovodňové ochrany na vodním toku v Ústí nad Orlicí

Dne 30.6.2011 od 10:00 hod - v obci Hylváty u Ústí nad Orlicí proběhla ukázka protipovodňové ochrany, které se zúčastnili zastupitelé Městského úřadu, členové krizových štábu z okolních ohrožených oblastí. Prezentovali se protipovodňové bariéry přímo v praxi na vodním toku. Akce se setkala s velmi velkým ohlasem. Psalo se o nás: více podrobností najdete zde.

akceakce 

Dne 28.7.2011 (čtvrtek) od 11:00 hod - Bystřice pod Hostýnem, ul. Pod Platany. Náš tým předvede v praxi použití jednotlivých bariér (protipovodňová bariéra Water-Gate, vodní bariéry Big-Bag a DoorDam) a seznámí účastníky prezentace se výhodami různých protipovodňových řešení. Technologie, které usnadňují nejen ochranu před velkou vodou, ale svou jednoduchou konstrukcí a snadnou montáží přispívají k lepší ochraně před velkou vodou. Více informací zde.

… více

Ocenění na mezinárodním veletrhu E+R+P v Bratislavě

30. 05. 2011

Ve dnech 18 – 20. května 2011 jsme se zúčastnili mezinárodního veletrhu E+R+P v Bratislavě a předvedli návštěvníkům protipovodňové systémy nabízené naší společností. Protipovodňová hráz Water-gate využitelná jak pro účely protipovodňové, tak i pro požární k vytváření vodních rezervoárů, zaujala odbornou porotu, která jí udělila cenu v kategorii Ochrana (Integrovaný záchranný systém a krizový management).

akceakce

… více

Krizová protipovodňová linka

Nonstop tel. +420 724 237 552


Novinky

V úterý 17.9.2013 Kunovice - ukázka přehrazení toku Olšava + ukázka odklonění nežádoucí vody tekoucí po komunikaci (simulace nadměrné srážky nebo havárie). Pro bližší informace volejte 724 440 790.

Předání nové protipovodňové ochrany obci Nový Oldřichov zde

Testování na jezu Přerov - porovnání protipovodňového hrazení  více zde

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Prezídium Hasičského a záchranného zboru vydalo souhlas s používáním protipovodňové bariéry WATER-GATE po celém Slovensku. Více zde

Nová videa protipovodňová bariéra WATER-GATE zde


Napsali o nás

Povodně 2013: Prima TV - zprávy 4.6.2013 v čase 33:00 zde

- Česká televize ČT24 - zpravodajství z regionů - zde (od 13:40)

- Finanční noviny - zde

- tv zpravodajství: první regionální internet. televize Velkého Meziříčí - zde

- týdeník VELKOMEZIŘÍČSKO - zde

- deník Právo č.1 (příloha Dům a Bydlení) - zde

- EnviWeb zde

- www.tn.cz - zde

- Moderní obec 10-2012 - zde

více…RHINESTONE